Publicacións

Ata o momento, a Asociación ten editado as seguintes publicacións:

 • Calros Solla, Cerdedo. Materiais para o estudo da freguesía de San Xoán de Cerdedo. Inventario xeral, en colaboración con Ediciones Cardeñoso, 2002.
 • Calros Solla, Cerdedo na obra do Padre Sarmiento, 2002.
 • Calros Solla, Ras e Tritongos. Poesía 1990-2000, en colaboración con Ediciones Cardeñoso, 2003.
 • Calros Solla, Cerdedo in The Voyager I, en colaboración con Ediciones Cardeñoso, 2004.
 • Dionísio Pereira, Xosé Otero Espasandín. Vida e pensamento dun cerdedense desterrado, 2005.
 • Alfredo González Ruibal, Centro Etnográfico Terra de Montes. Guía Didáctica, 2005.
 • Calros Solla, Almanaque de encantos. Mitoloxía da Terra de Cerdedo, en colaboración con Ediciones Cardeñoso, 2005 (esgotado).
 • Dionísio Pereira, A IIª República e a represión en Cerdedo, 2006 (esgotado).
 • Calros Solla, Monte do Seixo. Reivindicación da Montaña Máxica, en colaboración con Ediciones Cardeñoso, 2007 (esgotado).
 • Rogelio Arca e Dionísio Pereira, Canteiros da Terra de Montes no Exército Popular da República. Álbum de Guerra, en colaboración coa Editorial Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2008 (novidade).
 • Roberto Vázquez, Memorias dun tempo perdido, 2008.
 • Calros Solla, en colaboración co Colectivo Serpe Bichoca e ADEGA, “Monte do Seixo. O santuario perdido dos celtas“, 2008.
 • Dionisio Pereira, “As vítimas do franquismo na Terra de Montes (1936-1939). Beariz, Cerdedo e Forcarei”, Vieiros da Memoria nº 1, 2010.
 • Dionísio Pereira: “Facianas da represión franquista na Terra de Montes”, Vieiros da Memoria nº2, 2011
 • Guía do Centro Etnográfico da Terra de Montes, publicada en conxunto co Consello de Dirección do CETMo e Alicerce, Santiago, 2011
 • Boletín Verbo Xido, nºs 1-26, 2002-2013.