Verbo Xido

A  Asociación ‘Verbo Xido’ nace no mes de maio de 2001 coa finalidade de promover actividades de tipo cultural, etnográfico e medioambiental nos concellos de Cerdedo, Forcarei, Beariz e resto dos territorios que compoñen históricamente a bisbarra de Terra de Montes.

Entre os seus obxectivos é de salientar a promoción, potenciación e desenvolvemento do Centro Etnográfico de Terra de Montes (CETMO), domicilio social da Asociación.